Účtovníctvo a dane pod kontrolou

Zaoberáme sa širokým spektrom činností súvisiacich s účtovníctvom, mzdami, personalistikou, účtovným a daňovým poradenstvom. Na trhu pôsobíme už od roku 1991.

Máme 21 ročnú prax s finančnou správou a kontrolou na daňovom úrade. Aktuálne sa už 2 roky zaoberáme uvedenou problematikou v súkromnom sektore.

Majiteľ firmy je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Prahe, odbor vnútorný obchod.