Poskytované služby

Činnosti:

 • jednoduché účtovníctvo
 • podvojné účtovníctvo
 • mzdy
 • personalistika
 • daňové poradenstvo
 • daňová kontrola
 • daň z príjmu pre fyzické osoby
 • daň z príjmu pre podnikateľov
 • daň z príjmu pre právnické osoby
 • daňové priznania

Odbor činnosti podľa medzinárodnej klasifikácie CPV 2007:

 • 79200000-6 Účtovnícke, audítorské a finančné služby
 • 79221000-9 Daňové poradenstvo
 • 79631000-6 Personálne a mzdové služby
 • 79211000-6 Účtovnícke služby